autorzy / autorki

Taszycka, Anna


Anna Taszycka - doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Interesuje się szeroko pojętą kulturą popularną, sztuką współczesną, a także postmodernizmem i badaniami nad kulturową różnicą płci. Napisała pracę magisterską Rodzina jako forma. Ambiwalencja w filmach Nicolasa Roega. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską pt. Ponowoczesny kryzys tożsamości bohatera w kinie amerykańskim.


powrót    drukuj   pdfpl en


  • projekt graficzny:
    mfka

    pismo poświęcone studiom queer