autorzy / autorki

Sznel, Monika


Monika Sznel – magistrantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracuje nad ukończeniem pracy dyplomowej poświęconej nowym modelom miejskich rodzin z wyboru (cohousing). Interesuje się gender studies, społecznym wytwarzaniem przestrzeni, studiami nad domem i zamieszkiwaniem, ruchami emancypacyjnymi.


powrót    drukuj   pdfpl en


  • projekt graficzny:
    mfka

    pismo poświęcone studiom queer