autorzy / autorki

Nowakowska-Wierzchoś, Anna


Anna Nowakowska-Wierzchoś, archiwistka, doktorantka w Instytucie Historii PAN, absolwentka studiów historycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na aktywności cywilnej i wojskowej kobiet polskich w kraju i na emigracji podczas II wojny światowej. Publikowała w Zadrze, Biuletynie Informacyjnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oraz w pracach zbiorowych: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 r. (na tle porównawczym), pod red. A. Janiak-Jasińskiej, K. Sierakowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2009 oraz Od Westerplatte do Norymbergi. II wojna światowa we współczesnej historiografii muzealnictwie i edukacji, Sztutowo 2010. Autorka książki: Wanda Gertz. Opowieść o kobiecie żołnierzu, Kraków 2009.


powrót    drukuj   pdfpl en


 • projekt graficzny:
  mfka
   
  wykonanie:
  freja
  NOWY ADRES → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL

  NEW ADDRESS → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL/EN