autorzy / autorki

Mizielińska, Joanna


Joanna Mizielińska ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Po obronie pracy doktorskiej w lipcu 2001 otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych. Następnie przebywała jako stypendystka Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie prowadziła badania pod kierunkiem prof. Judith Butler. W roku akademickim 1997-1998 przebywała na stypendium naukowym na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Budapeszcie, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziale "Gender and Culture". Wcześniej studiowała według indywidualnego toku studiów w Katedrze Kultury Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej UW, uczęszczając na liczne zajęcia na wydziałach Psychologii, Socjologii i Filozofii. Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki "gender studies" i "queer theory ", opublikowanych, m.in., w The European Journal of Women's Studies, Respublika Nova, OSKA, Pełnym Głosem, Katedra, Przegląd Filozoficzno-Literacki, Pogranicza, Czas Kultury, Krytyka Polityczna. Brała też udział w licznych konferencjach w Polsce i zagranicą. Od 1998 roku prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci na Uniwersytecie Warszawskim. W 2004 opublikowała książkę pt. "(De)Konstrukcje kobiecości".


powrót    drukuj   pdfpl en


 • projekt graficzny:
  mfka
   
  wykonanie:
  freja
  NOWY ADRES → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL

  NEW ADDRESS → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL/EN