autorzy / autorki

Lambrinidis, Christiana


Christiana Lambrinidis jest autorką sztuk teatralnych, reżyserką, wykładowczynią creative writing, badaczką, edukatorską, eseistką, redaktorką i aktywistką. Uzyskała stopień magistra na Uniwersytecie Brown i stopień licencjata w Wellesley College. Uczy, doradza i realizuje projekty pisarskie i teatralne na rzecz zmian społecznych wśród piśmiennych i niepiśmiennych kobiet, ludności przygranicznej zagrożonej konfliktami, dzieci ulicy, imigrantów, uchodźców, czynnych zawodowo mieszkańców miast, dorastającej młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, profesorów uniwersyteckich, dzieci z miejskich szkół podstawowych, pracowników służby zdrowia i studentów. Reżyserowane przez nią, zbiorowo tworzone przedstawienia wystawiano w Antwerpii, Galway, Atenach, Thessalonikach, Komotini (Grecja), w obozach dla uchodźców, w Nowym Jorku. Lambrinidis otrzymała od HUMAN RIGHTS WATCH nagrodę im. Lillian Hellmann i Dashiela Hammetta za przedstawienie „Lesbian Blues” (2002), które zakończyło okres niewidzialności lesbijek w Grecji. Jej własne sztuki wystawiano w uniwersytetach i fundacjach w wielu krajach, m. in. w USA, Francji, Australii, Belgii i Kanadzie. Wraz z kobietami, uchodźcami i mniejszością turecką w Tracji założyła organizację pozarządową (W)rightful – a write to right, powiązaną z międzynarodową organizacją Women’s World Organization for Rights, Literature, and Development (2000). Jest dyrektorką Center for Creative Writing & Theatre for Conflict Resolution w Atenach.


powrót    drukuj   pdfpl en


 • projekt graficzny:
  mfka
   
  wykonanie:
  freja
  NOWY ADRES → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL

  NEW ADDRESS → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL/EN