autorzy / autorki

Basiuk, Tomasz


Tomasz Basiuk uzyskał stopień doktora na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku, a stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną prozę amerykańską i życiopisanie oraz teorie krytyczne, w tym teorię queer. Opublikował dwie monografie: Wielki Gaddis. Realista postmodernistyczny (2003) i Exposures. American Gay Men’s Life Writing since Stonewall (2013) oraz szereg tekstów o kulturze queer. Współredagował lub redagował cztery zbiory esejów z dziedziny amerykanistyki i studiów queer, a także numer specjalny czasopisma Dialogue and Universalism, poświęcony tematyce gender. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta (2004-2005) i innych instytucji. Obecnie pełni funkcję Principal Investigator w projekcie badawczym „Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures”, którego fundatorem jest HERA (w ramach konkursu „Uses of the Past”). W latach 2005-2012 roku był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych.


powrót    drukuj   pdfpl en


 • projekt graficzny:
  mfka
   
  wykonanie:
  freja
  NOWY ADRES → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL

  NEW ADDRESS → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL/EN