Burszta, Jędrzej


Jędrzej Burszta – kulturoznawca, amerykanista. Asystent naukowy w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW w projekcie CRUSEV – Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures. Doktorant na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer