Kłosowska, Monika


monika kłosowska - feministka, socjolożka, fotografka, członkini grup nieformalnych działających na rzecz zmiany społecznej, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. bada i praktykuje genderbending.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer