Aneta Dybska jest adiunktem w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia na temat kultury amerykańskiej. Aktualnie prowadzi badania nad polityką gentryfikacji i rewitalizacji miast amerykańskich w latach 80. i 90. XX w. Jest autorką książki Black Masculinities in American Social Science and Self-Narratives of the 1960s and 1970s (Peter Lang 2010), jak również artykułów na temat miejskich ogródków działkowych i nacjonalizmu kulturowego w USA.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer