Sznel, Monika


Monika Sznel – magistrantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracuje nad ukończeniem pracy dyplomowej poświęconej nowym modelom miejskich rodzin z wyboru (cohousing). Interesuje się gender studies, społecznym wytwarzaniem przestrzeni, studiami nad domem i zamieszkiwaniem, ruchami emancypacyjnymi.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer