Szkudlarek, Paulina


Paulina Szkudlarek, dr nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowczyni i badaczka niezależna, autorka artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych, okazjonalnie publicystka i redaktorka.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer