Smuga, Łukasz


Łukasz Smuga jest literaturoznawcą specjalizującym się we współczesnej literaturze hiszpańskiej. W latach 2012-2014 pracował na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zatrudniony jest obecnie na stanowisku wykładowcy. Jest autorem rozprawy zatytułowanej Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer