Bryant, Jason


Jason Bryant, Phd. W grudniu 2013 r. na Arizona State University, USA, obrobił pracę doktorską pt. “Queering Home: Domestic Space and Sexuality in Postmodern American Literature”, w której poddawał krytyce z dekonstrukcjonistycznej perspektywy queerowej normy związane z reprezentacjami wspólnego pożycia (domesticity). Interesuje się teoriami przestrzeni, wspólnego pożycia oraz seksualności.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer