Rogowska-Stangret Monika


Monika Rogowska-Stangret, absolwentka filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów w Laboratorium Psychoedukacji i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej; doktorantka w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, gdzie przygotowuje pracę doktorską zatytułowaną Ciało - poza Innością i Tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Środy; stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (pobyt badawczy na stanowym uniwersytecie Rutgers w New Jersey) oraz Eberhard Karls Universität Tübingen; publikowała m. in. w Ha!arcie, Sztuce i Filozofii, Recyklingu Idei, LiteRacjach; współpracuje z Przeglądem Filozoficzno-Literackim (m.in. współredaktorka numeru Przeglądu Filozoficzno-Literackiego pt. „Ciało”).


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer