Kajda, Kornelia


Kornelia Kajda, doktorantka w Instytucie Prahistorii UAM. W 2008 roku ukończyła filologię angielską, w 2011 roku archeologię oraz etnologię i antropologię kulturową. Naukowo zajmuje się teorią queer i jej zastosowaniem w archeologii oraz archeologią postkolonialną.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer