Michalik, Tomasz


Tomasz Michalik, doktorant na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Language, Society, Technology and Cognition prowadzonych w ramach Wydziału Anglistyki UAM. W 2010 roku ukończył archeologię, obecnie kończy studia w zakresie kognitywistyki w Instytucie Psychologii UAM. Naukowo zajmuje się zastosowaniami nauki o procesach poznawczych w studiach nad przeszłością.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer