Rams, Paweł


Paweł Rams - absolwent polonistyki UJ, student filozofii UJ, doktorant w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Stypendysta MNiSW; praca magisterska pt: "Śnić męskość. Przemiany męskiego continuum w prozie Andrzeja Kuśniewicza" napisana w roku akademickim 2009/2010 została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Podyplomowe Studia Gender przy IBL PAN. Interesuje się współczesną, nieanalityczną filozofią, teorią literatury i kultury, studiami z zakresu feminizmu, gender oraz queer.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer