Thoreson, Ryan Richard


Ryan Richard Thoreson jest doktorantem w Instytucie Antropologii Społecznej i Kulturowej Uniwersytetu Oxford. Jego badania koncentrują się obecnie na polityce transnarodowych organizacji pozarządowych LGBT, a zwłaszcza na ich działalności na rzecz praw człowieka. W przeszłości zajmował się ruchami LGBT w Afryce Południowej, Filipinach i Senegalu, a także wpływem Zasad Yogyakarty na rozwój w ramach praw człowieka, norm dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Jego najnowsza publikacja to współredagowana z Samem Cokkiem książka Nowhere to Turn: Blackmail and Extortion of LGBT People in Sub-Saharan Africa.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer