Cover, Rob


Rob Cover jest doktorem nauk humanistycznych, na uniwersytecie w Adelaide prowadzi zajęcia na studiach pierwszego stopnia. Jego zainteresowania obejmują studia queer, samobójstwa wśród młodzieży na tle problemów związanych z seksualnością, teorię mediów cyfrowych oraz narrację filmową i telewizyjną; publikuje na łamach, między innymi, Continuum, Body & Society, Media International Australia oraz New Media & Society. Obecnie pracuje nad projektem związanym z seksualnością i zdrowiem młodzieży, prowadzi badania nad młodzieżowymi zespołami sportowymi, tworzeniem się więzi i tożsamości grupowych oraz (złymi)zachowaniami drużyny poza boiskiem.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer