Skóra, Maria


Ur. 1984 r., absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Kopenhadze. Aktualnie w trakcie stacjonarnych studiów doktoranckich w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przygotowuje pracę z obszaru problematyki równości płci i strategii gender mainstreaming. Hobbystycznie publicystka (www.lewica.pl, Bez Dogmatu). Stypendystka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w ramach projektu "Przedsiębiorcza Uczelnia".


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer