Giza-Stępień, Joanna


Joanna Giza-Stępień. Absolwentka polonistyki z dziennikarstwem i pedagogiką na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych z filozofii współczesnej i etyki. Doktorantka Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo/ poezja współczesna); promotor - prof. Inga Iwasiów. Od 2005. członkini Zielonych 2004. Redaktor naczelna czasopisma "ArteFakt".


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer