Nowak, Urszula


Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka stosunków międzynarodowych UJ. Interesuje się problematyką społeczeństwa obywatelskiego i sfery publicznej. W pracy doktorskiej planuje zająć się problemem obecności religii w sferze publicznej we współczesnej Polsce. Jej magisterski projekt badawczy, realizowany jeszcze na socjologii, zmierza ku krytycznej analizie dyskursu publicznego w Polsce na temat homoseksualności i osób homoseksualnych w kontekście pierwszego Marszu dla Tolerancji w Krakowie.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer