Jones, Angela


Angela Jones wykłada socjologię w Baruch College w Nowym Jorku. Jej zainteresowania badawcze są bardzo rozległe, do czego przyczyniła się jej interdyscyplinarna edukacja w New School for Social Research; obejmują one m. in. historiografię Afro-Amerykańską, ruchy społeczne, zmianę społeczną, studia gender i queer.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer