Basiuk, Tomasz


Tomasz Basiuk, współredaktor InterAliów, jest adiunktem w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował szereg artykułów i współredagował trzy prace zbiorcze z dziedziny queer studies. Autor książek William Gaddis: realista postmodernistyczny (2003) oraz Exposures: American Gay Men's Life Writing Since Stonewall (2013).


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer