Kitlinski, Tomek


Tomasz Kitliński ukończył filologię angielską na UMCS w Lublinie. Na Uniwersytecie Paryskim 7 im. Denisa Diderota uzyskał Dyplom Studiów Tekstu i Obrazu na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. Julii Kristevej. Stopień doktora w Instytucie Filozofii UMCS uzyskał za rozprawę pt. "Teoria Julii Kristevej wobec kryzysu podmiotowości". Jest autorem wielu artykułów w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych. Jest współautorem książki "Miłość i Demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce", która ukazała się w 2005 r. nakładem Wydawnictwa Aureus.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer