Gruszczyńska, Ania


Ania Gruszczynska uzyskała stopień magistra w zakresie gender studies w Central European University, a obecnie jest doktorantką w Aston University, Birmingham. Jej rozprawa doktorska dotyczy różnych znaczeń publicznego aktywizmu lesbijskiego i gejowskiego w Polsce. Jest zarówno aktywistką, jak i naukowcem. Opublikowała szereg artykułów na temat literatury, kultury i tożsamości lesbijskiej i w dalszym ciągu współpracuje z Fundacją Kultura dla Tolerancji w Krakowie.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer