Beauchamp, Toby


Toby Beauchamp jest doktorantem na wydziale studiów kulturowych Uniwersytetu Kalifornijskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię feministyczną, teorię queer i transgender, studia nad niepełnosprawnością oraz technologie ciała. Jego obecny projekt badawczy dotyczy tego, w jaki sposób praktyki nadzorowania stosowano wobec osób transgender, a także w jaki sposób ciała nieprzystające do norm płciowych mogły te praktyki zakłócać.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer