Rentflejsz, Iwona


Iwona Rentflejsz ukończyła studia magisterskie na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i obroniła pracę poświęconą użyciu emblematów w literaturze (maski dworskie i przedstawienia Szekspirowskie) oraz w sztukach wizualnych (strony tytułowe, księgi emblematów). Następnie ukończyła dwuletnie studia podyplomowe w szkole Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk (Instytut Badań Literackich, Historii, Sztuki, Archeologii i Etnografii). Obecnie doktorantka Zakładu Amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje pracę poświęconą najnowszej literaturze gejowskiej i Queer Studies. Od 2003 uczy Praktycznego Angielskiego na Wydziale Anglistyki UW i jest członkiem PAAS.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer