Land, Julie


Julie Land urodziła się w USA, a obecnie mieszka w Krakowie. Uzyskała stopień licencjata w zakresie studiów amerykańskich i gender studies w Colby College oraz stopień magistra europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuje nad doktoratem na UJ i angażuje się w ruch LGBTQ w organizacjach Kultura dla Tolerancji i Miłość bez Granic w Krakowie.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer