Fischer, Henning


Henning Fischer (26) studiuje historię, nauki polityczne oraz historię i społeczeństwo Azji Południowej w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Wkrótce ukończy studia, składając pracę magisterską na temat niemieckiego dyskursu odnoszącego się do narodowego socjalizmu i Shoah od roku 1990. Interesuje się zwłaszcza krytycznymi teoriami społeczeństwa, filozofią historii Waltera Benjamina i kulturowo-ekonomicznymi konsekwencjami kolonializmu. Zimą 2006 r. uczestniczył w świetnym seminarium na temat płci kulturowej i tożsamości, zorganizowanym w Polsce przez Pawła Leszkowicza. Po ukończeniu studiów zajmie się pomocą dla osób specjalnej troski.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer