Kuku-Siemons, Diepiriye Sungumote


Mieszkająca/-y obecnie w New Delhi Diepiriye jest nigeryjsko-amerykańską/-im socjolożką/-giem i pisarką/-rzem, którą/-ym kieruje pasja odkrywania i ukazywania nierówności społecznych. Diepiriye zbacza z utartych szlaków i śledzi głęboko ukryte, powiązane ze sobą konsekwencje społecznych form afiliacji i oporu. Podkreśla różnice i nie porównuje; mówi o możliwościach i równych szansach dla różnych grup, zamiast powtarzać już istniejące przykłady niedostatku. Diepiriye dodaje otuchy, prezentując holistyczny ogląd budowania społeczeństwa. Jej/jego krytyczne dociekania na temat głównych nurtów kultury pozwalają czytelnikom aktywnie dostrzegać inne grupy społeczne.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer