Rogulska, Paulina


Paulina Rogulska - anglistka; pracuje w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu; ukończyła Filologię Angielską na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2000, pisząc pracę na temat Wizji W.B. Yeats’a; obecnie pracuje nad doktoratem Kategorie tożsamości płciowej wobec koncepcji habitusu Pierre’a Bourdieu i teorii perfomatywnej Judith Butler; hobbystycznie zajmuje się fotografią.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer