Kulpa, Robert


Robert Kulpa - doktorant na University College of London, gdzie pracuje nad ruchem lesbisjko-gejowskim w kontekście transformacji społecznej w post-komunistycznej Polsce. Wcześniej studiował filmoznawstwo na UJ i antropologię kultury na UW. Publikował m.in. w "Kontekstach", "Kwartalniku filmowym" i "Czasie kultury". Współredaguje "Panoptikum. Audiovizualia. film/media/sztuka". Zainteresowania naukowe: społeczeństwo obywatelskie i ruchy społeczne, kultury mniejszościowe, dyskursywizacja codzienności. Perspektywy naukowe: filozofia postmodernistyczna, teoria queer, antropologia. Miłośnik pięknych mężczyzn i przystojnych kobiet.


© http://www.interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer