Rada naukowa:

 • Dariusz K. Balejko (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy / Collegium Polonicum, Słubice, Polska)
 • Antke Engel (Institute for Queer Theory, Berlin, Niemcy)
 • Jacek Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Izabela Kowalczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska)
 • Alicja Kusiak (University of Notre Dame, USA)
 • Paweł Leszkowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 • Nathan Long (Stockon University, New Jersey, USA)
 • Heather K. Love (University of Pennsylvania)
 • Rafael M. Mérida Jiménez (Universitat de Lleida, Hiszpania)
 • Ruth Mayer (Leibniz Universität Hannover, Niemcy)
 • Robert McRuer (The George Washington University)
 • Joanna Mizielinska (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)
 • Michael O'Rourke (Independent Colleges, Dublin, Irlandia)
 • Stephen Tapscott (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA)
 • Paulina Pilch (prawniczka, Polska)
 • Benjamin Heim Shepard (New York City College of Technology/ City University of New York, USA)
 • Magdalena Środa (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Volker Woltersdorff (Freie Universität Berlin, Niemcy)
 • Joanna Zylinska (Goldsmiths College, University of London)
 • Bartosz Żurawiecki (filmoznawca, Polska)


Recenzentki i recenzenci współpracujący obecnie z czasopismem:

Małgorzata Bieńkowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Jon Binnie (Manchester Metropolitan University)
Paweł Frelik (Uniwersytet Warszawski)
Noreen Giffney (Ulster University)
Nathan Long (Stockton University)
Urszula Kluczyńska (Collegium Da Vinci w Poznaniu)
Paul Presseur (muzykolog)


© http://www.interalia.org.pl
NOWY ADRES → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL

NEW ADDRESS → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL/EN