current issue 2018/13S P I S   T R E Ś C I  / C O N T E N T S

Od Redakcji 1

Editorial 2

Czym jest i po co jest krytyka? O możliwościach i granicach krytyki feministycznej dzisiaj
Sabine Hark 3

HEJKUM GEJKUM?
Piotr Sobolczyk 17

Heterycki separatyzm: dziesięć tez o kłirowym archiwum
Stanimir Panayotov 28

Can’t Hear or Won’t Hear: Gender, Sexualities and Reporting Male Rape
Aliraza Javaid 31

Public against our will? The caring gaze of Leviathan, “pink files” from the 1980s Poland and the issue of privacy
Ewa Majewska 54

Westernization and The Transmogrification of Sailor Moon
Rhea Ashley Hoskin 78

“Where Is My Tribe”? Queer Activism in the Occupy Movements
Pablo Pérez Navarro 90

Autorki i Autorzy / Contributors 102


back    print   pdfpl en


 • graphic design:
  mfka
   
  wykonanie:
  freja
  a journal of queer studies