contributors

Anna Nowakowska-Wierzchoś


Archivist, Ph.D. student at the Polish Academy of Science Institute of History, graduate of the Faculty of History at Pultusk Academy of Humanities. Her research interest focus on the civil and military activity of Polish women during WW II. She has published in such periodicals as Zadra, Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej [Information Bulletin of the World Union of Home Army Veterans] and in edited volumes: “Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 r. (na tle porównawczym)" [Social activists, feminists, citizens: Self-organization of women in Poland after 1918 (comparative study)] edited by A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warsaw 2009, and Od Westerplatte do Norymbergi. II wojna światowa we współczesnej historiografii muzealnictwie i edukacji [From Westerplatte to Nurnberg. II WW in contemporaty historiography, museums and education], Sztutowo 2010. She recently published the book Wanda Gertz. Opowieść o kobiecie żołnierzu [Wanda Gertz: history of a female sol dier], Cracow 2009.


back    print   pdfpl en


 • graphic design:
  mfka
   
  wykonanie:
  freja
  NOWY ADRES → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL

  NEW ADDRESS → HTTPS://INTERALIA.QUEERSTUDIES.PL/EN